Bestuur / Vrijwilligers

Bestuur / Vrijwilligers

voorzitter: Aaron Verboom
Peter van der Bas (aftredend 2018 en niet herkiesbaar)
secretaris: André van Gennep
penningmeester: Marc Boer

algemene bestuursleden:
Peije Goudriaan
Harry van Blitterswijk (aftredend en niet herkiesbaar)
Ingrid van 't Slot
Huig Speksnijder
Chila Boerma-van der Bas

secretariaat:
Dorpsstraat 16
2841 BJ  Moordrecht

info@moordrecht-oranje.nl
www.moordrecht-oranje.nl
Volg ons op Facebook

vrijwilligers:

Marius van der Bas Ria Kuipers
Marry van der Bas Jannie van Meeteren
Eline Boer-Bregman Petra Otterspeer
Amanda Boer Ab Prevo
John Boer Angelique van der Spek
Bert Bouthoorn Nel van der Spek
Peter Gorissen Arjen van Wageningen
Almar Gregorowitsch Nicolien van Wageningen
Judith van Hattum Piet van Wageningen
Sander Jongenburger Joop Winkel
Ko de Knegt Trudie Winkel
Andy Koolmees