Bestuur / Vrijwilligers

Bestuur / Vrijwilligers

voorzitter: Peter van der Bas
secretaris: André van Gennep
penningmeester: Marc Boer

algemene bestuursleden:
Nel van der Spek (aftredend en niet herkiesbaar)
Peije Goudriaan
Ingrid van 't Slot
Harry van Blitterswijk
Aaron Verboom

secretariaat:
Dorpsstraat 16
2841 BJ  Moordrecht

info@moordrecht-oranje.nl
www.moordrecht-oranje.nl
Volg ons op Facebook

vrijwilligers:

Eline Boer-Bregman Petra Otterspeer
Marius van der Bas Ab Prevo
Marry van der Bas Jannie van Meeteren
Bert Bouthoorn Angelique van der Spek
Daniëla D'Aguanno Huig Speksnijder
Peter Gorissen Arjen van Wageningen
Judith van Hattum Nicolien van Wageningen
Ko de Knegt Piet van Wageningen
Andy Koolmees Joop Winkel
Ria Kuipers Trudie Winkel
Almar Gregorowitsch