Aanmelden als nieuw lid

Wist u dat u ook lid kunt worden van Oranjevereniging Moordrecht? Als lid krijgt u twee oranje polsbandjes per gezin, waarmee u korting krijgt op consumpties en activiteiten van de Oranjevereniging. En het kost maar €5,00 per gezin per jaar (hogere donaties zijn uiteraard welkom). Als u de Oranjevereniging machtigt om eenmaal per jaar de donatie automatisch te laten incasseren, ontvangt u één gratis consumptiemunt. Voor meer informatie kunt u zich melden bij de Oranjekraam. De Oranjevereniging machtigen om eenmaal per jaar de donatie automatisch te laten incasseren kunt u met onderstaand formulier regelen.

Mijn lidmaatschap automatisch incasseren!

Mijn lidmaatschap automatisch incasseren!
Hierbij machtig ik Oranjevereniging Moordrecht tot het jaarlijks afschrijven van mijn donatie van bovenstaand rekeningnummer *
Ik bevestig dat bovenstaande gegevens correct zijn ingevoerd *