Vlagprotocol

De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag behoort overal waar zij op het Nederlands grondgebied wordt ontplooid, de ereplaats te hebben. Bij de Nederlandse vlag gaat het om traditie, wellevendheid en etiquette. Met symbolen van de Staat ga je eerbiedig, fatsoenlijk en netjes om.

Het hijsen van de vlag
De vlag dient gehesen te worden aan een stok, waarvan de lengte zodanig is dat de vlag (als deze halfstok is bevestigd) nimmer de grond raakt of het verkeer kan hinderen. Nederlandse of buitenlandse vlaggen behoren niet tussen zonsondergang en zonsopgang gehesen te worden of te blijven. Elke vlag moet bij zonsondergang worden neergehaald en eventueel bij zonsopgang weer worden gehesen.

Met betrekking tot de Nederlandse vlag
De kleuren van de Nederlandse vlag zijn: helder vermiljoen, helder wit en kobalt blauw. Een vlag moet schoon zijn en er behoort geen versiering of andere toevoeging te worden aangebracht. Een verkleurde of versleten vlag steken wij niet uit. Over de afmetingen van de vlag zijn geen voorschriften opgesteld, maar in het algemeen dient de verhouding 3:2 (l:b) te zijn.

Wanneer mag ik de vlag uitsteken?
Ter aanzien van het uitsteken van de Nederlandse vlag wordt onderscheid gemaakt tussen ‘uitgebreid vlaggen’ (UV) en ‘beperkt vlaggen’ (BV).

Bij ‘uitgebreid vlaggen’ wordt de vlag uitgestoken van alle rijksgebouwen, zoals gebruikelijk is op Koningsdag.

Bij ‘beperkt vlaggen’ behoeft de vlag alleen te worden uitgestoken van de hoofdgebouwen van de departementen, benevens van de hoofdgebouwen van de niet (rechtstreeks) onder de departementen vallende instellingen, zoals die van de Kamers der Staten-Generaal, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, het Kabinet der Koningin en de Hoge Raad der Nederlanden.

Het uitsteken van de vlag gebeurt op de onderstaande dagen:

31 januari Verjaardag prinses Beatrix (BV met wimpel)
27 april Koningsdag, verjaardag koning Willem-Alexander (UV met wimpel)
4 mei Dodenherdenking, halfstok van 18:00 uur tot zonsondergang (UV)
5 mei Bevrijdingsdag (UV)
17 mei Verjaardag koningin Máxima (BV met wimpel)
26 juni Veteranendag (UV)
15 augustus Formeel einde Tweede Wereldoorlog (UV)
18 september Prinsjesdag (alleen in Den Haag) (UV)
7 december Verjaardag prinses Catharina-Amalia (BV met wimpel)
15 december Koninkrijksdag (BV)

Op Koningsdag en op de bovengenoemde verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis wordt de vlag uitgestoken met oranje wimpel. Bij bijzondere gebeurtenissen in de koninklijke familie (zoals geboorte, huwelijk en overlijden) kan er een speciale regeling afgekondigd worden.